Mapa serwisu
Strona głowna
O nas
    • Uczestnicy Paktu
    • Zespoły zadaniowe
         - Zespół ds. Promocji
         - Zespół ds. Rozwoju Zawodowego
         - Zespół ds. Informacji w Obszarze Rynku Pracy
         - Zespół ds. Informacji Edukacyjnej
         - Zespół ds. Administrowania Informacją Elektroniczną
         - Zespół Diagnostyczny
         - Zespół Metodyczny
    • Prezentacje partnerów
    • Dołącz do nas!
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
W-M TYDZIEŃ KARIERY 2019
Poradnictwo zawodowe
    • Poradnictwo indywidualne
    • Poradnictwo grupowe
    • Poradnictwo zawodowe na odległość
    • Akty prawne
    • Gdzie znaleźć doradców zawodowych?
         - Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
         - Ochotnicze Hufce Pracy
         - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
         - Powiatowe i Miejskie Urzędy Pracy
         - Akademickie Biura Karier
Informacja zawodowa
    • Rynek pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim
         - Informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy
         - Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach
         - Informacja o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności
    • Informacja o zawodach
    • Informacja zawodowa na odległość
    • Warunki świadczenia pracy
    • INFODORADCA+
Poradnictwo i informacja dla pracodawców
    • Poradnictwo dla pracodawców w urzędach pracy
         - Wspieranie rozwoju zawodowego
         - Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy
    • Profilaktyka zdrowia psychicznego
    • Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
    • Zatrudnianie Cudzoziemców
Edukacja
    • Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych
    • Informacje o uczelniach
    • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
    • Możliwości potwierdzania kwalifikacji w wybranych branżach
    • Zmiany w kształceniu branżowym
    • Zintegrowany System Kwalifikacji
    • Wolontariat
         - Wolontariat Europejski
Szkolenia
    • Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych
    • Inne bezpłatne szkolenia
    • Rejestr instytucji szkoleniowych
    • Baza Usług Rozwojowych
Poradnik dla osób poszukujących pracy
    • Dokumenty aplikacyjne
         - Jak napisać CV?
         - List motywacyjny
         - Porady ekspertów
    • Rozmowa kwalifikacyjna
    • Metody aktywnego poszukiwania pracy
    • Podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne
    • Własna firma krok po kroku
         - Dobre rady od doradcy
    • Wskazówki dla osób z niepełnosprawnościami
         - Uprawnienia pracujących osób niepełnosprawnych
         - Dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
         - Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
         - Szkolenia osób niepełnosprawnych
         - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
         - Wykaz stowarzyszeń wspierających osoby niepełnosprawne
    • Nowe formy wsparcia dla bezrobotnych
    • Ekonomia Społeczna
         - Podmioty Ekonomii Społecznej
         - Spółdzielnia Socjalna
         - Przedsiębiorstwa Społeczne na Warmii i Mazurach 2018
         - Biblioteka Ekonomii Społecznej
Praca za granicą
    • Europejskie Słuzby Zatrudnienia Eures
         - Europass
    • Prace w UE/EOG i Szwajcarii
    • Informacje dla powracających do kraju
         - Portal Powroty.gov.pl dla osób planujących powrót do kraju
    • Materiały do pobrania
Artykuły
Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne
Przydatne strony internetowe
    • Internetowe serwisy pracy i kariery
    • Poradnictwo zawodowe
Aktualności
    • Spotkanie robocze członków Zespołu ds. Informacji Zawodowej
    • Konferencja "Partnerstwo dla rozwoju poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej na Warmii i Mazurach"
    • Raport z badań pilotażowych
    • Nowy dział
    • Nowy artykuł
    • Nowy artykuł
    • Spotkanie robocze członków Zespołu ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego 15.06.2010
    • Nowe artykuły
    • Nowa zakładka
    • Spotkanie robocze członków Zespołu Diagnostycznego
    • Spotkanie Zespołu ds. Koordynacji i Promocji 1.06.2010
    • Kolejne spotkanie Zespołu ds. Koordynacji i Promocji
    • Rozszerzenie Paktu
    • Spotkanie członków Zespołu ds. szkoleń i rozwoju zawodowego
    • Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach oraz Europejskie Dni Pracy – pierwsze podsumowanie
    • Bezpłatne zajęcia dla uczniów w Ełku w ramach ,,Ferii z Poradnią’’
    • Konferencja "Rozwój poradnictwa zawodowego - w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań" 9.02.2011
    • Konferencja pt. „Rozwój poradnictwa zawodowego - poszukiwanie wspólnych rozwiązań” 9 lutego 2011 r.
    • Zdjęcia ze spotkania Paktu 9.11.2011
    • Nowy artykuł
    • NOWOCZESNA GIEŁDA PRACY!
    • NOWY ARTYKUŁ
    • EUROPEJSKIE DNI PRACY 2011
    • NOWE ARTYKUŁY!
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • BEZPŁATNE SZKOLENIE!
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
    • BEZPŁATRNE WARSZTATY I SPOTKANIA INFORMACYJNE
    • BEZPŁATRNE WARSZTATY I SPOTKANIA INFORMACYJNE
    • NOWY ARTYKUŁ
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • DZIAŁDOWSKIE TARGI PRACY!
    • BEZPŁATNE SZKOLENIA!
    • Klub Integracji Społecznej
    • NOWOCZESNA GIEŁDA PRACY!
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
    • BEZPŁATRNE WARSZTATY I SPOTKANIA INFORMACYJNE
    • Warsztaty „Rola poradnictwa i doradztwa zawodowego w planowaniu własnej kariery zawodowej” w WM ODN w Elblągu
    • Konkurs ,,Decydujące starcie czyli rozmowa kwalifikacyjna''
    • XXI Konferencję Szkoleniową. Konferencja pt. "Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego"
    • Wizyty Studyjne na rok 2011/2012
    • BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU!
    • Informacja o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy w lutym 2011 roku
    • TARGI EDUKACYJNO-INFORMACYJNE- IV GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BARTOSZYCACH
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • NOWA RECENZJA!
    • GIŻYCKIE TARGI PRACY I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • „Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą pracę”
    • OFERTA STUDIÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNO SPOŁECZNYCH WSP TWP W WARSZAWIE
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • Piknik naukowy! Zabawa i nauka z „Kotarbińskim”!
    • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację uzupełniającą doradców zawodowych w województwie warmińsko-mazurskim.
    • Projekt „Talent Game”
    • NOWY ARTYKUŁ!
    • NOWA PREZENTACJA!
    • BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI RYNKU PRACY!
    • NOWY ARTYKUŁ
    • OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2011 - PODSUMOWANIE!
    • Wolontariat – pierwsze doświadczenie zawodowe
    • KONKURS „Unia Europejska – przyszłość czy przeszkoda dla polskiej młodzieży”
    • NOWA PUBLIKACJA!
    • Szkolenie „Doskonalenie umiejętności trenerskich”
    • NOWE ARTYKUŁY
    • DRZWI OTWARTE NA WIOSNĘ Z OHP !
    • „CZWARTA NOWOCZESNĄ GIEŁDĘ PRACY”
    • Projekt „Aktywni mimo barier”
    • Spotkanie zespołów zadaniowych Paktu 12.02.2013 r.
    • II Lidzbarskie Targi Pracy
    • „Opracowywanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”
    • Polski Związek Niewidomych rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu "Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie".
    • II Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod hasłem „MĄDRY WYBÓR - DOBRA SZKOŁA – CIEKAWA PRACA”.
    • OHP ZAPRASZA NA TARGI PRACY I EDUKACJI
    • V NOWOCZESNA GIEŁDA PRACY
    • Bezpłatne kursy zawodowe w ZSB w Olsztynie
    • I Szczycieńskie Targi Edukacji i Pracy
    • Przedsięwzięcia realizowane przez CEiPM OHP w Elblągu:
    • Bezpłatne szkolenia, bloki aktywizacyjne oraz staże dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat w Olsztyńskie Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego!
    • MAJÓWKA Z WARMIŃSKO – MAZURSKIMI JEDNOSTKAMI OHP!
    • Warsztaty z cyklu „Wydatki kontrolowane”
    • Od ucznia do pracownika – „wyjątkowi” na rynku pracy
    • Praca w wakacje dla uczniów i studentów - LATO Z OHP
    • OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO OHP
    • Wojewódzkie Targi Młodzieży pt. „Edukacja, Praca, Rozwój”.
    • PROJEKT „NOWE PERSPEKTYWY 2”
    • Nowe terminy warsztatów w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie
    • KREATYWNE FERIE W OHP
    • Seminarium "Planowanie drogi zawodowej uczniów i słuchaczy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych"
    • „VI Nowoczesna Giełda Pracy”
    • Lidzbarskie Targi Pracy i Edukacji
    • BISKUPIECKIE TARGI PRACY
    • Obchody 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Dni Otwarte w OHP
    • BE HAPPY AT WORK
    • Inicjatywa Latarników Polski Cyfrowej oraz program Polska Cyfrowa Równych Szans
    • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w nowym portalu
    • Nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie
    • „Narzędzia do badania predyspozycji zawodowych młodzieży stosowanych w Ochotniczych Hufcach Pracy”
    • „Wykorzystanie dialogu motywującego w inicjowaniu zmiany u osób nieprzystosowanych społecznie”
    • Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych
    • Ruszył nowy portal doradztwa edukacyjno-zawodowego!
    • Warsztaty pt. "Z jakim typem klienta lubię pracować, a jaki mnie irytuje?"
    • Informacja nt. ePlatformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)
    • Pakt laureatem OTK 2014!!!
    • Przedsiębiorstwo w otoczeniu rynkowym
    • Terapia zajęciowa - nowy kierunek studiów na OSW!
    • Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie
    • Portal Powroty.gov.pl dla osób planujących powrót do kraju
    • Zdobywaj doświadczenie w Australii – pracuj w Polsce!
    • PROGRAM VIII NOWOCZESNEJ GIEŁDY PRACY
    • Świeża Krew Do Pierwszej Pracy – program mentorski, który wspiera Twój zawodowy start!
    • Kwietniowe wydarzenia organizowane przez Biuro Karier UWM
    • „Europejskie Dni Pracodawcy w Mrągowie”
    • Projekty dla młodzieży realizowane przez OHP
    • Kurs coachingowy dla dyrektorów placówek oświatowych
    • KATOWICE-KRAKÓW ON-LINE JOB DAY 2016
    • Projekt
    • Prezentacja multimedialna
    • Instytut Badań Edukacyjnych
    • Działania z zakresu doradztwa zawodowego - marzec 2018
    • Konferencja Podsumowująca II edycję Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu "Laboratorium"
    • Informacje o pracy ZSB
    • Wydarzenia w powiecie nidzickim
    • Targi Szkolnictwa Zawodowego w Elblągu
    • Zaproszenie na warsztaty metodyczne dla nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów ze szkół podstawowych
    • zaproszenie na spektakl charytatywny na rzecz Kuźni Społecznej
    • Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2018
    • Zaproszenie na Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji
    • Przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
    • Powstaje Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
    • Wolontariat Europejski - poszukujemy wolontariuszy na projekt „Hands on” na Litwie
    • Konferencja pn.:"Reforma oświaty w kontekście szkół średnich- 28.11.2018 r
    • Twoja pierwsza praca z EURES-em
Kontakt
Newsletter
Archiwum
    • Dla pracodawców
    • Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy
    • Dołącz do nas!
    • Wspieranie rozwoju zawodowego
    • Poradnictwo i informacja dla pracodawców