Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

 Opis  Linki
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
http://nf.pl/f/bkkk-cofund.org
Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  http://nfdk.pl/
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl/
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP http://www.sdsiz.com.pl/
Centrum Metodyczne ECORYS
http://www.ecorys.pl/
Międzynarodowa europejska sieć poradnictwa zawodowego Euroguidance
http://www.euroguidance.pl/
Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
http://www.scholaris.pl/
Europejski Doradca Zawodowy
eurodoradztwo
Strona Ochotniczych Hufców Pracy
http://www.ohp.pl/
WybieramZawód.pl
http://www.wybieramzawod.pl/
Eurodoradztwo Polska http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/
Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/
EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia http://www.eures.praca.gov.pl/
Portal Funduszy Europejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Sieć ENIC/NARIC http://www.enic-naric.net//
ENIC/NARIC Polska http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia//
Ośrodek Informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych//
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji http://www.obserwatorium.malopolska.pl/
 Portal e-usług publicznych https://obywatel.gov.pl/

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
http://www.eksperciecvet.org.pl

 
Regionalny Program Operacyjny

http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl