Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne

Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne

Zajęcia warsztatowe prowadzone są pod kierunkiem doświadczonych doradców zawodowych, którzy poprzez realizację programu zajęć stymulują grupę do działań zmierzających do uzyskania założonych celów. Zajęcia odbywają się w małych grupach (6-16 osób) przy wykorzystaniu aktywizujących technik pracy. Czas ich trwania uzależniony jest od programu.
Spotkania informacyjne prowadzone są przez doradców zawodowych, pośredników pracy lub innych osób, którzy osobom zainteresowanym przedstawiają informacje dotyczące funkcjonowania rynku pracy, metod i technik skutecznego poszukiwania pracy, pracodawców, zakładani działalności gospodarczej itp.
 

Oferta warsztatowa: 

Udział w warsztatach organizowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest otwarty dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia:
Udział w warsztatach i spotkaniach informacyjnych jest otwarty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych we właściwym dla ich miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy :

WARSZTATY, PORADY GRUPOWE I ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: