Metody aktywnego poszukiwania pracy

Poszukiwanie pracy - przejdź do działania!

Metody aktywnego poszukiwania pracy

Znalezienie satysfakcjonującej nas pracy zależy przede wszystkim od naszej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystamy, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia.
Wśród samodzielnych sposobów poszukiwania pracy można wymienić:
  • Tworzenie tzw. siatki kontaktów
  • Składanie aplikacji w firmach i instytucjach
  • Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczone w gazetach i w Internecie
  • Praktyki, staże, wolontariat
  • Zamieszczanie własnych ofert pracy
  • Współpraca z instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy.

Tworzenie tzw. siatki kontaktów

Kontakty prywatne to jeden z bardziej skutecznych sposobów szukania pracy. Wynika to
z faktu, że część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy czy urzędów pracy. Rozpoczynają oni swoje poszukiwania od wypytania o potencjalnych kandydatów swoich znajomych lub obecnych pracowników, chcąc ograniczyć długotrwały i kosztowny proces rekrutacji. Zmniejszają też w ten sposób ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata. Ważne, żeby     poinformować swoich znajomych możliwie konkretnie o rodzaju poszukiwanej pracy, dać im też wyczerpujące informacje na temat naszych kwalifikacji
i doświadczenia (np. wręczając swoje CV), tak aby mogli skutecznie „zareklamować” naszą kandydaturę.
Składanie aplikacji w firmach i instytucjach.
Składając dokumenty aplikacyjne (listownie lub osobiście) w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach, możemy wyprzedzić przyszłe oferty pracy. Dajemy w ten sposób do zrozumienia potencjalnemu pracodawcy, że jesteśmy zainteresowani pracą w konkretnej firmie. Jeśli nawet w tej chwili firma nie prowadzi rekrutacji, może umieścić nasze dokumenty w swojej     wewnętrznej bazie i powrócić do naszej oferty w przyszłości.

Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczone w gazetach i w Internecie.

W większości dzienników ogólnokrajowych i regionalnych zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Mają one różną formę – od krótkich ogłoszeń zawierających tylko nazwę stanowiska i dane kontaktowe po rozbudowane ogłoszenia, w których określony pracodawca podaje dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności.
W przypadku tych drugich warto pamiętać, że zawierają one zwykle charakterystykę kandydata idealnego, o którego na rynku pracy trudno. Warto więc odpowiadać na oferty nawet wtedy, gdy nie spełniamy wszystkich wymagań. Pracodawca może przecież zwrócić uwagę na inne atuty kandydata związane z jego doświadczeniem
i umiejętnościami, które zrekompensują brak zgodności z profilem idealnym.
Warto przeglądać ogłoszenia w prasie, jednak to Internet stał się obecnie podstawowym narzędziem poszukiwania pracy ponieważ zapewnia szybki przepływ informacji pomiędzy potencjalnym pracodawcą a przyszłym pracownikiem. Informacje w Internecie są też na bieżąco aktualizowane. Internet stwarza wiele możliwości  - ogłoszeń możemy szukać na portalach rekrutacyjnych, stronach WWW firm z branży, która nas szczególnie interesuje, portalach agencji doradztwa personalnego. Możemy ponadto poszerzać swoja wiedzę odwiedzając portale tematyczne i rozbudowywać sieć kontaktów uczestnicząc w dyskusjach na forach internetowych dotyczących rynku pracy.  Portale rekrutacyjne pozawalają także na umieszczanie własnych ogłoszeń i rejestrowanie się w bazach kandydatów do pracy.

Praktyki, staże, wolontariat.

Te formy aktywności pomagają zaistnieć na rynku pracy osobom o ograniczonym doświadczeniu zawodowym – mogą one zaowocować znalezieniem pracy, ponieważ stwarzają możliwość zaprezentowania się     pracodawcy. Stanowią także źródło doświadczeń, stanowiących niewątpliwy     atut podczas przyszłych procesów rekrutacji w innych firmach.

Zamieszczanie własnych ofert pracy.

Możemy umieścić informacje o swojej kandydaturze w prasie (zwykle
w skrótowej formie), na tablicach ogłoszeń lub w Internecie. Jest to kolejny sposób na wyprzedzanie ofert umieszczanych przez pracodawców. Ważne,     żeby nasze ogłoszenie było konkretne, czytelne, precyzujące rodzaj zajęcia jakie chcielibyśmy wykonywać.
Udział w giełdach i targach pracy.
Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy
z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie, natomiast targi pracy to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach poszczególne firmy zachęcają do współpracy, informują o swoich     wymaganiach i sposobie prowadzenia procesu rekrutacji.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy.

Osoba aktywnie poszukująca pracy może dodatkowo skorzystać z usług różnych instytucji i firm zajmujących się pośrednictwem pracy.

Są to :
  • Agencje pracy tymczasowej, które szukają na zlecenie firm pracowników na  określony czas. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Dzięki pracy czasowej można zdobyć     doświadczenie. Istnieje także szansa, że zadowolony ze współpracy z nami     pracodawca zaproponuje nam umowę na stałe.
  • Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy, które posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Zwykle pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. KRAJOWY REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA 
  • Biura Karier działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą studentom i absolwentom. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.
  • Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie) są miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umożliwiające skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.WSPÓŁCZESNE METODY POSZUKIWANIA PRACY

 

Sytuacja na rynku pracy zmusza do posługiwania się coraz bardziej innowacyjnymi metodami, które oferuje nowoczesna technologia. Jak zatem szukać pracy, by ją znaleźć? Jakie współczesne metody mogą okazać się skuteczne? Które są najbardziej popularne? Do najpopularniejszych wyszukiwarek ofert pracy należą:

 

www.pracuj.pl 

www.praca.pl 

www.jobs.pl.

www.infopraca.pl

www.gazetapraca.pl 

www.olx.pl 

www.gratka.pl 

www.gowork.pl 

www.gumtree.pl

www.zielonalinia.gov.pl - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Publicznych Służb Zatrudnienia. Oprócz bogatej bazy ofert pracy zawiera sekcję poradnikową oraz informacyjną, np. na temat rynku pracy, rejestracji w urzędzie pracy, dofinansowania działalności gospodarczej, szkoleń, itp.

www.aplikuj.pl- portal publikuje oferty z całej Polski, udostępniane są tam również porady dla szukających zatrudnienia oraz pracodawców. .

 

Zawodowe portale społecznościowe coraz częściej traktowane są przez rekruterów jako CV kandydatów do pracy. Obecnie większość procesów rekrutacyjnych to tzw. działania ukryte, prowadzone właśnie poprzez takie portale społecznościowe jak GoldenLineczy LinkedIn. Są to miejsca, gdzie w bardzo profesjonalny sposób można zbudować wizerunek eksperta. Dzięki zawartym na profilach informacjach (a ich wygląd przypomina tradycyjne CV) pracodawcy i agencje rekrutacyjne mają ułatwione zadanie. Poszukujący pracy powinni więc dbać o to, by umieszczane przez nich dane były prawdziwe i na bieżąco aktualizowane, a aplikacja zawierała profesjonalne zdjęcie.

 

Najpopularniejsze zawodowe portale społecznościowe w Polsce:

 

www.goldenline.pl - tu można zbudować sieć kontaktów biznesowych, skorzystać z wyszukiwarki ofert pracy, a także sprawdzić opinie o pracodawcach i aktualne raporty dotyczące płac. Rejestracja na portalu jest darmowa i bardzo prosta – wystarczy wejść na stronę, podać nazwę użytkownika i uzupełnić stworzony profil. Warto też zadbać o profesjonalne zdjęcie. Utworzony na GoldenLine profil daje zdecydowanie więcej możliwości niż tradycyjne CV.

 

www.linkedin.com  - W Polsce LinkedIn ma coraz większe grono zwolenników i jest szczególnie popularny wśród średniej i wyższej kadry menadżerskiej oraz specjalistycznej. Profil na LinkedIn powinien być przemyślany, autentyczny i prawdziwy, ma posłużyć rekruterom oraz potencjalnym pracodawcom do znalezienia odpowiedniego kandydata, dobrze więc pomyśleć, aby profil był publiczny i zawierał słowa kluczowe, których wpisanie ułatwi odnalezienie danej osoby. Tytuł przy nazwisku powinien opisywać główną zawodową kompetencję. W górnej części jest miejsce na podsumowanie zawodowe - wypełnienie tego pola to doskonała okazja, by zaprezentować swoją osobę.

 

 Networking -  Networking(z ang. nawiązywanie kontaktów, tworzenie sieci) to proces wymiany informacji, zasobów, możliwości i wzajemnego poparcia, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. Polega on na tworzeniu długotrwałych relacji, bazujących na wzajemnym zaufaniu i poparciu, a co za tym idzie – obustronnych korzyściach. Obie strony dzielą się za sobą wiedzą, rekomendują swoje usługi oraz udzielają sobie pomocy w razie potrzeby. Jednym ze sposobów na stworzenie networkingu jest wykorzystanie Internetu i popularnych serwisów społecznościowych. Dają one duże możliwości zdobycia wiedzy, doświadczeniai kontaktów. Poprzez fora internetowe i blogi można wymieniać się swoimi opiniami oraz spostrzeżeniami praktycznymi, a dzięki założeniu profili w serwisach dla profesjonalistów (np. GoldenLine czy LinkedIn) możliwym jest nawiązanie kontaktu ze specjalistami z branży, którzy dzielą się swoją wiedzą. Oprócz tego można uzyskać informacje na temat innych branż lub nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, pracownikami czy pracodawcami.

 

NETWORKING W SKRÓCIE: 

 

W networkingu ważne są 4 rzeczy:

 

1. kogo znamy

2. kto wie to, czego chcemy się dowiedzieć

3. to, co my wiemy

4. kto wie, że wiemy to, co wiemy

 

Networking pomaga w:

 

- wyborze drogi zawodowej

- szukaniu pracy

- zarządzaniu karierą zawodową

- rozwijaniu firmy

 

Zasady i prawa networkingu:

 

- networking wymaga cierpliwości

- networkingu można się nauczyć

- trzeba uwierzyć w skuteczność networkingu

- trzeba być dobrym strategiem

- networking wymaga dywersyfikacji planu

- grzeczność

- twórcze myślenie

- dawanie, a nie tylko branie

- uczciwość i rzetelność

- pozwolić sobie pomóc