Metody aktywnego poszukiwania pracy

Poszukiwanie pracy - przejdź do działania!

Metody aktywnego poszukiwania pracy

Znalezienie satysfakcjonującej nas pracy zależy przede wszystkim od naszej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystamy, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia.
Wśród samodzielnych sposobów poszukiwania pracy można wymienić:
  • Tworzenie tzw. siatki kontaktów
  • Składanie aplikacji w firmach i instytucjach
  • Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczone w gazetach i w Internecie
  • Praktyki, staże, wolontariat
  • Zamieszczanie własnych ofert pracy
  • Współpraca z instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy.

Tworzenie tzw. siatki kontaktów

Kontakty prywatne to jeden z bardziej skutecznych sposobów szukania pracy. Wynika to
z faktu, że część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy czy urzędów pracy. Rozpoczynają oni swoje poszukiwania od wypytania o potencjalnych kandydatów swoich znajomych lub obecnych pracowników, chcąc ograniczyć długotrwały i kosztowny proces rekrutacji. Zmniejszają też w ten sposób ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata. Ważne, żeby     poinformować swoich znajomych możliwie konkretnie o rodzaju poszukiwanej pracy, dać im też wyczerpujące informacje na temat naszych kwalifikacji
i doświadczenia (np. wręczając swoje CV), tak aby mogli skutecznie „zareklamować” naszą kandydaturę.
Składanie aplikacji w firmach i instytucjach.
Składając dokumenty aplikacyjne (listownie lub osobiście) w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach, możemy wyprzedzić przyszłe oferty pracy. Dajemy w ten sposób do zrozumienia potencjalnemu pracodawcy, że jesteśmy zainteresowani pracą w konkretnej firmie. Jeśli nawet w tej chwili firma nie prowadzi rekrutacji, może umieścić nasze dokumenty w swojej     wewnętrznej bazie i powrócić do naszej oferty w przyszłości.

Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczone w gazetach i w Internecie.

W większości dzienników ogólnokrajowych i regionalnych zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Mają one różną formę – od krótkich ogłoszeń zawierających tylko nazwę stanowiska i dane kontaktowe po rozbudowane ogłoszenia, w których określony pracodawca podaje dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności.
W przypadku tych drugich warto pamiętać, że zawierają one zwykle charakterystykę kandydata idealnego, o którego na rynku pracy trudno. Warto więc odpowiadać na oferty nawet wtedy, gdy nie spełniamy wszystkich wymagań. Pracodawca może przecież zwrócić uwagę na inne atuty kandydata związane z jego doświadczeniem
i umiejętnościami, które zrekompensują brak zgodności z profilem idealnym.
Warto przeglądać ogłoszenia w prasie, jednak to Internet stał się obecnie podstawowym narzędziem poszukiwania pracy ponieważ zapewnia szybki przepływ informacji pomiędzy potencjalnym pracodawcą a przyszłym pracownikiem. Informacje w Internecie są też na bieżąco aktualizowane. Internet stwarza wiele możliwości  - ogłoszeń możemy szukać na portalach rekrutacyjnych, stronach WWW firm z branży, która nas szczególnie interesuje, portalach agencji doradztwa personalnego. Możemy ponadto poszerzać swoja wiedzę odwiedzając portale tematyczne i rozbudowywać sieć kontaktów uczestnicząc w dyskusjach na forach internetowych dotyczących rynku pracy.  Portale rekrutacyjne pozawalają także na umieszczanie własnych ogłoszeń i rejestrowanie się w bazach kandydatów do pracy.

Praktyki, staże, wolontariat.

Te formy aktywności pomagają zaistnieć na rynku pracy osobom o ograniczonym doświadczeniu zawodowym – mogą one zaowocować znalezieniem pracy, ponieważ stwarzają możliwość zaprezentowania się     pracodawcy. Stanowią także źródło doświadczeń, stanowiących niewątpliwy     atut podczas przyszłych procesów rekrutacji w innych firmach.

Zamieszczanie własnych ofert pracy.

Możemy umieścić informacje o swojej kandydaturze w prasie (zwykle
w skrótowej formie), na tablicach ogłoszeń lub w Internecie. Jest to kolejny sposób na wyprzedzanie ofert umieszczanych przez pracodawców. Ważne,     żeby nasze ogłoszenie było konkretne, czytelne, precyzujące rodzaj zajęcia jakie chcielibyśmy wykonywać.
Udział w giełdach i targach pracy.
Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy
z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie, natomiast targi pracy to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach poszczególne firmy zachęcają do współpracy, informują o swoich     wymaganiach i sposobie prowadzenia procesu rekrutacji.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy.

Osoba aktywnie poszukująca pracy może dodatkowo skorzystać z usług różnych instytucji i firm zajmujących się pośrednictwem pracy.

Są to :
  • Agencje pracy tymczasowej, które szukają na zlecenie firm pracowników na  określony czas. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Dzięki pracy czasowej można zdobyć     doświadczenie. Istnieje także szansa, że zadowolony ze współpracy z nami     pracodawca zaproponuje nam umowę na stałe.
  • Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy, które posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Zwykle pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. KRAJOWY REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA 
  • Biura Karier działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą studentom i absolwentom. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.
  • Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie) są miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umożliwiające skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.