Informacje o uczelniach

Uczelnie wyższe w województwie warmińsko-mazurskim

Publiczne:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
tel.: (0-89)523-38-35
http://www.uwm.edu.pl/

Biuro Karier
ul. R. Prawocheńskiego 4,
10-720  Olsztyn
tel. 89 527-92-12 lub 89 524-62-44

2.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul.  Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
tel.: (0-55) 629 05 05
http://www.pwsz.elblag.pl/

Akademickie Biuro Karier
al. Grunwaldzka 137 pok. 112
82-300 Elbląg
tel. 55 629 05 48
faks: +48 55 629 05 10
abk@pwsz.elbląg.pl

3. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii  Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
 ul. St. Kard. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn
 tel.: (0-89) 523-89-84
http://www.hosianum.edu.pl/
hosianum@hosianum.edu.pl

4. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
tel.: (0-89) 621 59 00
http://www.wspol.edu.pl/
wspol@wspol.edu.pl

Biuro Karier
ul. marsz. Jozefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
tel.: (0- 89) 621 57 90 
k.czepirska@wspol.edu.pl

Niepubliczne:

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie,
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
ul. Sikorskiego 23
10-088 Olsztyn
tel.: (0-89) 542 75 36
http://www.olsztyn.wspkorczak.eu/

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  „Regent College” w Elblągu
ul. Królewiecka 100
82-300 Elbląg
tel.: (0-55)234-07-23
http://www.anglistyka.edu.pl/
kolegium@anglistyka.edu.pl

3.  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu
ul. Grunwaldzka 7
82-300 Elbląg
tel.:  (0-55) 625 00 44,
http://www.elblag.janski.edu.pl/

Biuro Karier
ul. Grunwaldzka 7
82-300 Elbląg
tel.: (0-55) 230 40 50
praktyki@elblag.janski.edu.pl

4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3f
10-165 Olsztyn
tel.: (0-89) 534 32 03
http://www.owsiiz.edu.pl/
owsiiz@owsiiz.edu.pl

Biuro Karier 
ul. Artyleryjska 3f
10-165 Olsztyn
pokój F-113
tel.: (0-89) 651 06 37
e-mail: anna.suchorab@owsiiz.edu.pl
http://www.owsiiz.edu.pl/biuro-karier

5. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii  Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
ul. Jagiellońska  59
10-283 Olsztyn
tel.: (0-89) 534 71 53 
sekretariat@wsiie.olsztyn.pl
http://www.wsiie.olsztyn.pl/

Biuro Karier
ul. Jagiellońska 59   
10-283 Olsztyn

6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Filia w Ełku

ul. Grunwaldzka 1
19-300 Ełk
Tel/fax: (0-87) 621-14-46
http://www.wsfiz.edu.pl/

Biuro Karier
ul. Grunwaldzka 1
19-300 Ełk
tel. 087 621 80 98
fax (0-87) 621 14 46
biuro.karier.elk@wsfiz.edu.pl

7. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
ul. Bydgoska 33
10-243 Olsztyn
tel.: (0-89) 526 04 00
http://www.osw.olsztyn.pl/

Biuro Karier
ul. Bydgoska 33, pok. 106
10-243 Olsztyn
tel./fax.(0-89) 526-04-00 wew.134
http://osw.olsztyn.pl/studenci/biuro-karier/

8.  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
ul. Lotnicza 2
82-300 Elbląg
tel.: (0-55) 239 38 10
http://www.euh-e.edu.pl/

Biuro Karier
ul. Lotnicza 2, pok. 106
82-300 Elbląg
tel.:(0-55) 239 38 38
http://www.euh-e.edu.pl/s/m/478/biuro-karier

Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
ul. Lotnicza 2
82-300 Elbląg
promocja@euh-e.edu.pl (Ewa Rucińska)

9.  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel.: (0-55) 232 51 83
http://wsdelblag.pl/
rektorat@wsdelblag.pl