Informacja o zawodach

Informacja o zawodach

      
  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)
  • Barometr zawodów - "Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce, a także na poziomie województw.

ZAWODY REGULOWANE
     
  • ZawodyRegulowane.pl - platforma informacji dotyczących zawodów regulowanych prawem w Polsce