Rynek pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Rynek pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim

 
     

Informujemy, że w dniu 1.04.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Założenia aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Podstawowym zadaniem dokumentu jest przedstawienie koncepcji przeprowadzenia weryfikacji i zmian Strategii w taki sposób, by wypełniały one następujące funkcje:

  • informacyjną, tj. by partnerzy społeczno-gospodarczy oraz mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali jasny i czytelny o przyczynach podjętej pracy, jej uwarunkowaniach zewnętrznych (europejskich i krajowych) i wewnętrznych oraz w jaki sposób przebiegnie proces aktualizacji;
  • inspirującą tj. by otworzyć w województwie warmińsko-mazurskim dyskusję nad kierunkami jego rozwoju w nadchodzących latach, dając podstawę do aktualizacji strategii i w bliskiej już perspektywie przygotowania  województwa  do kolejnej perspektywy finansowania naszego rozwoju w ramach budżetu europejskiego na lata 2021-2027;
  • organizacyjno-porządkową tj. by powstał swego rodzaju przewodnik po procesie aktualizacji Strategii a praca przebiegała  w sposób sprawny i uporządkowany, dając poczucie stabilności i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Dokument można pobrać pod adresem:

https://strategia2030.warmia.mazury.pl/zalozenia-aktualizacji-strategii-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025/

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi opracowaniami, które znajdziecie Państwo m.in. w zakładce Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i Badania, monitoring i ewaluacja.