Zatrudnianie Cudzoziemców
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Przy omawianiu zagadnień dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się wiele pojęć. Warto zapoznać się z ich znaczeniem, aby zrozumieć prezentowane w poniższych działach przepisy.


1. Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/cudzoziemcy-uprawnieni-do-wykonywania-pracy-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-32233

2. Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/powierzenie-pracy-cudzoziemcowi-na-podstawie-oswiadczenia-32235

3. Zezwolenia na pracę

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/zezwolenia-na-prace-32236

4. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/obowiazki-pracodawcy-zatrudniajacego-cudzoziemca-32237

5. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/informacja-starosty-o-braku-mozliwosci-zaspokojenia-potrzeb-kadrowych-pracodawcy-32238

6. Niebieska karta

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/niebieska-karta-41531

7. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/zezwolenie-na-pobyt-czasowy-i-prace-41532

8. Zezwolenie na pracę sezonową

https://zielonalinia.gov.pl/-/zezwolenia-na-prace

9. Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy

https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/rejestracja-cudzoziemca-w-urzedzie-pracy-41584

Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-32145