Dołącz do nas!

 

Jak do nas dołączyć? 

Deklaracja przystąpienia do PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego - aby zgłosić chęć przystąpienia do PAKTU, należy przesłać wypełniony egzemplarz deklaracji przystąpienia na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Przypominamy, że zgodnie z treścią Porozumienia, partnerami Paktu mogą zostać jedynie instytucje realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Regulamin funkcjonowania partnerstwa lokalnego pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

->pobierz plik<-


Porozumienie

->pobierz plik<-

 

Aneks do Porozumienia

->pobierz plik<-