Zmiany w kształceniu zawodowym


Zmiany w kształceniu zawodowym

Nowa struktura szkolnictwa zawodowego

Od 1 września 2017 r., na skutek wprowadzonych do  systemu oświaty zmian,  kształcenie  zawodowe prowadzą następujące szkoły:

 4-letnie technikum dla młodzieży,
 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży  (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej)
 szkoła policealna

Od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej
 
Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność 2 – letnia branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

Od 1.09.2017 roku, po zmianach podstaw programowych kształcenia zawodowego, wszystkie  zawody trzy kwalifikacyjne zostały przekształcone na zawody z dwiema kwalifikacjami. W branżowej szkole I stopnia wszystkie zawody mają jedną kwalifikację.

Aktualnie ( stan na 1.09.2017 ) szkoły zawodowe ( branżowe I stopnia, technika, szkoły policealne ) mogą kształcić w 213 zawodach.