Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl, to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu). W Bazie dostępna jest szeroka paleta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

---- BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH ----

Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników i stanowi kontynuację największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w Kadry".

Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:
  • gwarantuje powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję dopasowaną do swoich potrzeb,
  • otwiera użytkownikom, którzy nie znaleźli odpowiadającej im oferty, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę", czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,
  • daje uczestnikom szansę oceny usług, z których korzystali, a także zapoznania się z wynikiem ocen dokonanych przez innych uczestników usług,
  • umożliwia usługodawcom rejestrację w Krajowym Systemie Usług (KSU), czyli sieci współpracujących podmiotów, które wspierają regionalny rozwój przedsiębiorczości w Polsce.