OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, pracy i kariery.  Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października. Instytucje zrzeszone w Warmińsko-Mazurskim Pakcie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego od samego początku czynnie uczestniczą w tym wydarzeniu: