Poradnictwo dla pracodawców w urzędach pracy

Poradnictwo dla pracodawców w Urzędach Pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w Urzędach Pracy udzielana jest pracodawcom pomoc: