Możliwości potwierdzania kwalifikacji w wybranych branżach

Izby rzemieślnicze 

W całej Polsce działa obecnie 27 Izb Rzemieślniczych. Ich głównym zadaniem jest nauczanie zawodu i umożliwianie potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji. Izby rzemieślnicze zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego organizują szereg egzaminów zawodowych, umożliwiających potwierdzenie kwalifikacji w wybranych zawodach.

Wykaz zawodów, w których izby rzemieślnicze powołały komisje egzaminacyjne.