Uczestnicy Paktu

INSTYTUCJE PAKTU DLA ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 


1. INSTYTUCJA KOORDYNUJĄCA: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

2. Areszt Śledczy w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn

3. Bank Żywności w Olsztynie
Ul. Bohaterów Monte Cassino 4
10-165 Olsztyn

4. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku
Ul. Matejki 1
19-300 Ełk

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu
Ul. Saperów 14 c
82-300 Elbląg

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko

7. Centrum Nauki Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. w Łodzi
Filia w Olsztynie
Ul. Targ Rybny 15
10-019 Olsztyn

8. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Ul. Związku Jaszczurczego 15
82-300 Elbląg

9. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Ul. Lotnicza 2
82-300 Elbląg

10. Federacja Organizacji Socjalnych woj. Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Ul. Linki 3/4
10-534 Olsztyn

11. Fundacja Dalekiego Zasięgu
ul. Spółdzielcza 2/23
11-001 Dywity

12. Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c.
Ul. Warszawska 105/4h
10-701 Olsztyn

13. Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.
Ul. Artyleryjska 3 K
10-165 Olsztyn

14. Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

15. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A
19-300 Ełk

16. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 64 B
10-447 Olsztyn

17. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
Ul. Lidzbarska 6
12-100 Szczytno

18. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn

19. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn

20. Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach
Ul. Konopnickiej 2A
11-200 Bartoszyce

21. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Ul. Bydgoska 33
10-243 Olsztyn

22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

23. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu
Ul. Słoneczna 14
82-300 Elbląg

24. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu
Ul. Kosynierów Gdyńskich  30
82-300 Elbląg

25. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie
Ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn

26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie
Ul. Kościuszki 105 A
14-500 Braniewo

27.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy
Ul. Wyborska 12
13-100 Nidzica

28. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Ul. Westerplatte 10
14-400 Pasłęk

29. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
Ul. Lanca 10
12-100 Szczytno

30. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie
Plac J. Bema 5
11-041 Olsztyn

31. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu
Ul. Warszawska 5
12-200 Pisz

32. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku

Ul. Kajki 8
19-300 Ełk

33. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
Ul. Limanowskiego 13
11-200 Bartoszyce

34. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
Ul. Kopernika 8 A
14-200 Iława

35. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

36. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku
Ul. Smętka 5
11-500 Giżycko

37. Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku

Ul. Zamkowa 2
19-400 Olecko

38. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
Ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

39. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
Ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo

40. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
Ul. Chopina 6
13-200 Działdowo

41. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
Ul. Saperów 24
82-300 Elbląg

42. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
Ul. Suwalska 38
19-300 Ełk

43. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Ul. Gdańska 11
10-500 Giżycko

44. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
Ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap

45. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
Ul. 1 Maja 8 B
14-200 Iława

46. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
Ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn

47. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński

48. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
Ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo

49. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

50. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
Ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

51. Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
Ul. Armii Krajowej 30
19-400 Olecko

52. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
Ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

53. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Ul. Zagłoby 2
12-200 Pisz

54. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
Ul. Wincentego Pola 4
12-100 Szczytno

55. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie
Ul. Gen. J. Bema 16 A
11-500 Węgorzewo

56. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie
Ul. J. Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn

57. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Ul. Grunwaldzka 7
82-300 Elbląg

58. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ul. M. Oczapowskiego2
10-719 Olsztyn

59. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Al. Piłsudskiego 64 B
10-447 Olsztyn

60. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Ul. Artyleryjska 3 B
10-165 Olsztyn

61. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

62. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

63. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn

64. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (filia w Ełku)
Ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

65. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
Ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn

66. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Ul. Artyleryjska 3c                                                                                                                   
10-165 Olsztyn

67. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Ul. Sikorskiego 23
10-088 Olsztyn

68. Zespół Placówek Edukacyjnych
Ul. Turowskiego 1
10-685 Olsztyn

69. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
Ul. Żołnierska 15 
11-041 Olsztyn

70. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka
Ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk

71. Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełly w Lidzbarku
Ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark

72. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
Ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

73. Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ul. 1 Maja 28
11-130 Orneta

74. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu
Ul. Kujawska 1
14-300 Morąg

75. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
Ul. Jaćwieska 14
19-500 Gołdap

76. Centrum Szkoleniowe
Ul. Popiełuszki 8/27
10-693 Olsztyn

77. Instytut Badań Edukacyjnych
Ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa

78. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
Ul. Mariańska 3A
10-052 Olsztyn