Informacja zawodowa na odległość

Informacja zawodowa na odległość

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie i Elblągu zapraszają do korzystania z informacji zawodowa na odległość!

Jeśli z jakiejś przyczyny nie możesz osobiście skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, możesz skontaktować się z nim:
  • telefonicznie,
  • przez pocztę elektroniczną,
  • poprzez komunikator Skype.
Możesz w ten sposób uzyskać wszelkie informacje niezbędne do skutecznego poruszania się po rynku pracy, w tym m. in.: informacje potrzebne przy poszukiwaniu pracy, wyborze zawodu czy dalszej ścieżki edukacyjnej, a także na temat pracodawców, szkoleń, zakładania działalności gospodarczej i wiele innych (patrz TUTAJ).

NASZE DANE TELEADRESOWE:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie:
  • telefon:(89) 522 79 41/42/43
  • e-mail:  olwu@up.gov.pl
  • komunikator Skype: kontakt - CIZ Olsztyn

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu:
  • telefon:(55) 236 03 60
  • e-mail:olwu@up.gov.pl
  • komunikator Skype: kontakt - 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA SKYPE:

1.    Wejdź na stronę www.skype.com
2.    Kliknij ikonę „Pobierz Skype”
3.    Zapisz plik instalacyjny Skype'a na swoim komputerze.
4.    Odszukaj plik instalacyjny Skype'a i kliknij go dwukrotnie, a następnie postępuj zgodnie z prostą procedurą wyświetlaną na ekranie, aby dokończyć instalację
5.    Uruchom Skype'a z i zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika Skype'a i hasła.
6.    Na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę użytkownika CIZ Olsztyn
7.    Kliknij przycisk „Zadzwoń” i czekaj na połączenie z doradcą zawodowym