Poradnictwo zawodowe na odległość

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa na odległość


Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie i Elblągu oferują konsultacje doradcy zawodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej*:

Poradnictwo na odległość to możliwość uzyskania konsultacji u doradcy zawodowego poprzez Internet w sytuacji gdy potrzebujesz:

 • pomocy w rozwiązaniu problemu dotyczącego podjęcia decyzji zawodowej związanej np. z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniem pracy, planowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej
 • wsparcia dotyczącego sposobów poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
 • informacji o zawodach, szkołach, uczelniach wyższych i instytucjach szkoleniowych. Możesz także otrzymać wsparcie w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, w następujących obszarach:
 • informacje o firmach wspierających osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • informacje o dostępnych formach wsparcia przyszłych przedsiębiorców
 • formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • wymogi rejestracyjne (zezwolenia, koncesje)
 • zasady sporządzania biznesplanu

Osoby zainteresowane poradnictwem zawodowym na odległość powinny wypełnić i przesłać wiadomość z opisem swojego problemu zawodowego na adres e-mail: olwu@up.gov.pl

*Informacja dotycząca poczty elektronicznej: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), co oznacza, że w treści korespondencji należy podać:

 • imię i nazwisko osoby zwracającej się z pytaniem,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numeru domu i mieszkania),
 • konkretne pytanie - wskazanie sprawy.

Prosimy również o wskazanie adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź!

NASZE DANE TELEADRESOWE:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie:
 • telefon:(89) 522 79 41/42/43
 • e-mail:  olwu@up.gov.pl
 • komunikator Skype: kontakt - CIZ Olsztyn

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu:
 • telefon:(55) 236 03 60
 • e-mail:olwu@up.gov.pl
 • komunikator Skype: kontakt - 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA SKYPE:

1.    Wejdź na stronę www.skype.com
2.    Kliknij ikonę „Pobierz Skype”
3.    Zapisz plik instalacyjny Skype'a na swoim komputerze.
4.    Odszukaj plik instalacyjny Skype'a i kliknij go dwukrotnie, a następnie postępuj zgodnie z prostą procedurą wyświetlaną na ekranie, aby dokończyć instalację
5.    Uruchom Skype'a z i zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika Skype'a i hasła.
6.    Na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę użytkownika CIZ Olsztyn
7.    Kliknij przycisk „Zadzwoń” i czekaj na połączenie z doradcą zawodowym