Prezentacje partnerów

Prezentacje partnerów

W ramach Warmińsko Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego współpracują 82 instytucje i organizacje, w tym instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, ośrodki związane z rekonwersją kadr oraz stowarzyszenia i organizacje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zajmujących się problematyką poradnictwa zawodowego. W tej zakładce przedstawiamy profile ich działalności oraz zakres podejmowanych przez nie inicjatyw.