Kontakt

Kontakt


Koordynacja strony:

Bożena Piątek - kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie
tel. 89 522-79-40
e-mail: b.piatek@up.gov.pl

Administratorzy:

Sebastian Wręga - doradca zawodowy w CIiPKZ Olsztyn
tel. 89 522-79-42
e-mail: s.wrega@up.gov.pl

Marek Zbytniewski  - doradca zawodowy w CIiPKZ Olsztyn
tel. 89 522-79-42
e-mail: m.zbytniewski@up.gov.pl