Wskazówki dla osób z niepełnosprawnościami

Wskazówki dla osób z niepełnosprawnościami

  • W ramach „Wiosennego Inkubatora Innowacji”finansowanego przez EFS, w okresie kwiecień-październik 2018 r. Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami”  realizowała projekt „Głucha Mama na rynku pracy” we współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Krakowie i Katowicach.

- materiały filmowe na temat rynku pracy i prawnych aspektów macierzyństwa w Polskim Języku Migowym, które można wykorzystać m.in. podczas wizyty osoby głuchej w WUP lub też doradztwa i szkoleń dla osób niesłyszących (http://gluchamamapracuje.pl/filmy-rynek-pracy/);

- model innowacji dotyczący współpracy WUP i NGO w zakresie osób niesłyszących do wdrożenia w swoim województwie (http://gluchamamapracuje.pl/model-innowacji/);

- raport z ogólnopolskich badań na temat doświadczeń z urzędami pracy i aspektów macierzyństwa na rynku pracy, przydatny dla pracowników WUP mających bezpośredni kontakt z osobami głuchymi (http://gluchamamapracuje.pl/raport-z-badan/).