Dołącz do nas!

Dołącz do nas!


  • Aneks do Porozumienia - w celu usprawnienia procedury przyjmowania do Paktu nowych członków zaproponowane zostały zmiany zapisu § 6 punkt 1 Porozumienia zawartego w dniu 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania W-M Paktu ujęte w Aneksie nr 1.

Jak do nas dołączyć?

  • Formularz zgłoszeniowy - aby zgłosić chęć przystąpienia do Paktu, należy przesłać wypełniony egzemplarz Formularza zgłoszeniowego na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Przypominamy, że zgodnie z treścią Porozumienia w sprawie utworzenia WMPnRRPZ, partnerami Paktu mogą zostać jedynie instytucje realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.