Poradnictwo indywidualne

Poradnictwo indywidualne

Poradnictwo indywidualne polega na bezpośredniej rozmowie klienta z doradcą zawodowym, podczas której doradca pomaga w:
  • ustaleniu problemu zawodowego;
  • samopoznaniu – poznawaniu swoich wartości, zainteresowań, zdolności, potrzeb, doświadczeń zawodowych itd.,
  • rozwoju umiejętności podejmowania decyzji – w gromadzeniu oraz analizie informacji oraz dokonywaniu wyboru,
  • przygotowywaniu i realizacji planu działania – wyznaczaniu celów krótko i długo terminowych,
  • nabyciu umiejętności radzenia sobie ze zmianą – sprawdzeniu, czy i na ile jesteśmy gotowi na zmiany.
W ramach procesu doradczego, podczas kolejnych spotkań z doradcą:
  • rozpoznawane są oczekiwania oraz potencjał zawodowy i osobowościowy klienta;
  • udzielane są informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia
  • i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielana jest pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru lub zmiany zawodu, wyboru kierunku kształcenia, rodzaju szkoły, rodzaju szkolenia;
  • udzielana jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez omówienie metod szukania pracy, przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych;
Każda osoba korzystająca z porady zawodowej może skorzystać również ze wsparcia psychologicznego.