Informacja o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności
Aktualną informację na temat pracodawców - w tym dotyczącą profilów prowadzonej przez nich działalności, zawiera -  prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)