Strona głównaUprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. wprowadziliśmy ważne zmiany w funkcjonowaniu oraz wizerunku naszego partnerstwa.

  1. Zmieniła się nazwa partnerstwa z "Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego" na "PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego".
  2. Zmienił się logotyp. Aktualnie partnerstwo posługuje się logotypem poniżej:


     3. Zaktualizowane zostały obszary współpracy oraz misja i cele partnerstwa.
     4. Powołane zostały nowe zespoły zadaniowe oraz określone dla nich zadania.
     5. Opracowany został Regulamin funkcjonowania partnerstwa oraz nowa treść Porozumienia.
     6. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone Aneksem i obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Wszystkie instytucje zainteresowane przystąpieniem do PAKTU przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich obowiązujących aktów dostępnych w zakładce: Dołącz do nas!

Informujemy również, że aktualnie jesteśmy na etapie prac nad nową stroną internetową naszego partnerstwa.


 „Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej, twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór – tworzyć, czy tylko pracować?” - Bolesław Piasecki

 

Witamy w serwisie internetowym Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, poświęconym zagadnieniom planowania i rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy osobami profesjonalnie zajmującymi się informowaniem, doradzaniem i wspomaganiem  decyzji budujących edukację i karierę na każdym etapie życia.

Stronę dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem własnej kariery zawodowej, poszukującym zatrudnienia, wybierającym i zmieniającym zawód oraz osobom profesjonalnie zajmującym się kształtowaniem orientacji zawodowej, doradcom zawodowym praktykom.

 

Strona podzielona jest na dwie części.

 Pierwsza (zakładki po lewej), dostępna dla wszystkich internautów, ma charakter informatora i poradnika. Obok informacji na temat Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego można znaleźć tu opracowania i analizy dotyczące regionalnego rynku pracy, informacje o: zawodach, możliwościach kształcenia, szkoleniach, podnoszeniu kwalifikacji oraz wskazówki z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.

Druga część portalu jest przeznaczona wyłącznie dla doradców zawodowych
z instytucji, które przystąpiły do Paktu, dostępna po zalogowaniu się użytkownika. W tej części realizowane jest najważniejsze w aspekcie rozwoju kompetencji zawodowych doradców praktyków zadanie strony, czyli wymiana doświadczeń, informacji, materiałów pomiędzy doradcami zawodowymi współpracującymi w ramach Paktu. W tej części strony doradcy zawodowi z Warmii i Mazur mogą również zapoznać się z wynikami badań prowadzonych na rzecz rozwoju poradnictwa w regionie. Ważną rolę w tej części portalu odgrywa Forum przeznaczone do bezpośredniej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy doradcami.

Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszego portalu, który mamy nadzieję będzie się rozwijał wraz z Państwa potrzebami, które będziemy systematycznie badać poprzez narzędzie on-line.

Poniżej prezentujemy wydanie specjalne Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, w całości poświęcone 10-leciu Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - WYDANIE SPECJALNE