Strona główna

Prezentujemy najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w całości poświęcone 10-leciu Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

  „Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej, twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór – tworzyć, czy tylko pracować?” - Bolesław Piasecki

 

Witamy w serwisie internetowym Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, poświęconym zagadnieniom planowania i rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy osobami profesjonalnie zajmującymi się informowaniem, doradzaniem i wspomaganiem  decyzji budujących edukację i karierę na każdym etapie życia.

Stronę dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem własnej kariery zawodowej, poszukującym zatrudnienia, wybierającym i zmieniającym zawód oraz osobom profesjonalnie zajmującym się kształtowaniem orientacji zawodowej, doradcom zawodowym praktykom.

 


Strona podzielona jest na dwie części.

 Pierwsza (zakładki po lewej), dostępna dla wszystkich internautów, ma charakter informatora i poradnika. Obok informacji na temat Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego można znaleźć tu opracowania i analizy dotyczące regionalnego rynku pracy, informacje o: zawodach, możliwościach kształcenia, szkoleniach, podnoszeniu kwalifikacji oraz wskazówki z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.

Druga część portalu jest przeznaczona wyłącznie dla doradców zawodowych
z instytucji, które przystąpiły do Paktu, dostępna po zalogowaniu się użytkownika. W tej części realizowane jest najważniejsze w aspekcie rozwoju kompetencji zawodowych doradców praktyków zadanie strony, czyli wymiana doświadczeń, informacji, materiałów pomiędzy doradcami zawodowymi współpracującymi w ramach Paktu. W tej części strony doradcy zawodowi z Warmii i Mazur mogą również zapoznać się z wynikami badań prowadzonych na rzecz rozwoju poradnictwa w regionie. Ważną rolę w tej części portalu odgrywa Forum przeznaczone do bezpośredniej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy doradcami.

Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszego portalu, który mamy nadzieję będzie się rozwijał wraz z Państwa potrzebami, które będziemy systematycznie badać poprzez narzędzie on-line.